Άνοιξε το καφενείο του χωριού!

Ο συγχωριανός μας Γιώργος το ετοίμασε και μας περιμένει!

Επίσημα εγκαίνεια την Κυριακή 26 Ιουνίου!