Οι παρακάτω φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/groups/166390623414360/photos/ από τον Δημήτρη Φωτόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ για την άδεια για την αναδημοσίευση.